Välkommen till våra auktioner!

Pga Covid 19 ingen auktionsverksamhet

Vi återkommer med nytt datum när läget stabiliserats. Vissa bilder av auktionsobjekten är kanske inte aktuell vid auktionstillfället.

Följ uppdateringarna på hemsidan.

 

 

Eu Norrbottens Antik, 070-2108463 Bo Dahlén, Gunilla Nordgren