Välkommen till våra auktioner!

Auktioner i Åskogen, Boden

lördag 25/5 kl 12

söndag  23/6

lördag 27/7

lördag 31/8

 

 

förändringar kan ske...ev gårdsauktioner på plats, alt att vi klämmer in någon fler auktion i Åskogen.

 

Välkommen!